تمرین اسفند ارکستر کنسل شد

2020/02/25

تمرین ارکستر کنسل شد

به منظور حفظ سلامتی هنرجویان، تمرین این هفته ی ارکستر ماهان کنسل شده و برای تعیین تاریخ و روز تمرین اسفند ماه، هفته ی آینده اطلاع […]
× 09339626002