ثبت نام اردوی هنرمندان

2018/04/09

آغاز ثبت نام اردوی هنرمندان

هنرمندان گرامی شهرستان چرداول از امروز میتوانند جهت شرکت در اردوی تفریحی ویژه هنرمندان موسیقی ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است در صورت تکمیل ظرفیت […]
× 09339626002