2021/06/09

آغاز جشنواره موسیقی “نوازنده ی برتر”

آغاز جشنواره موسیقی “نوازنده ی برتر” جشنواره موسیقی “نوازنده ی برتر” با هدف شناسایی و کشف استعدادهای موسیقی در هفته ی آخر هر فصل از سال […]
2018/03/15

گروه ئاسوا

نهمین دوره جشنواره ی کشوری “بیت و حیران” در آذربایجان غربی به پایان رسید و گروه موسیقی ئاسوا در اولین تجربه ی خود در این جشنواره […]
× 09339626002