2019/03/11

جمشید عندلیبی

جمشید عندلیبی متولد ۱۲ اسفند ١٣٣۶ در شهر سنندج و از نوازندگان بنام ساز نی است. جمشید عندلیبی، نواختن نی را ابتدا بدون استاد فراگرفت و […]
× 09339626002