1397/12/20

جمشید عندلیبی

جمشید عندلیبی متولد ۱۲ اسفند ١٣٣۶ در شهر سنندج و از نوازندگان بنام ساز نی است. جمشید عندلیبی، نواختن نی را ابتدا بدون استاد فراگرفت و […]
× واتساپ فروشگاه