1397/06/30

توصیه استاد پایور به هنرمندان

-ارائه موسیقی ای که حرمت داشته باشد. -اهمیت حضور جوانان در حفظ و نگهداری موسیقی و پایه گذاری آینده موسیقی. -لزوم ایستادگی و استقامت هنرمندان در […]
× واتساپ فروشگاه