برچسب: خداوندگارموسیقی

  • جایزه ی آقاخان

    جایزه بین المللى موسیقى آقاخان موسوم به “خداوندگارىِ موسیقى” به پاس سهم ماندگار در میراث موسیقى بشریت در طی مراسمی در لیسبون پرتغال به استاد محمدرضا شجریان رسید. دختر ایشان، مژگان شجریان به نمایندگی از استاد این جایزه را دریافت کرد. asoa.ir

× 09339626002