خداوندگاری موسیقی

2019/04/01

جایزه ی آقاخان

جایزه بین المللى موسیقى آقاخان موسوم به “خداوندگارىِ موسیقى” به پاس سهم ماندگار در میراث موسیقى بشریت در طی مراسمی در لیسبون پرتغال به استاد محمدرضا […]
× 09339626002