خداوندگاری موسیقی

1398/01/12

جایزه ی آقاخان

جایزه بین المللى موسیقى آقاخان موسوم به “خداوندگارىِ موسیقى” به پاس سهم ماندگار در میراث موسیقى بشریت در طی مراسمی در لیسبون پرتغال به استاد محمدرضا […]
× واتساپ فروشگاه