برچسب: داستان گریه ی لیلی

  • گریه ی لیلی

    داستان گریه ی لیلی چیست؟! مرحوم اسدالله ملک، استاد و نوازنده چیره دست ویلن که پنجه های شیرین و آرشه های سحرانگیز او شهرت جهانی دارد، خالق قطعه ای بسیار زیبا و غم آلود و عاشقانه به نام گریه لیلی است که تاکنون کسی جز خود او نتوانسته آن را به همین زیبایی و دل…

× 09339626002