دانلود رایگان آموزش کمانچه

2019/04/11

دانلود رایگان گزیده ی کتاب “آی تال”(آموزش کمانچه و ویلن)

(برای شروع آموزش رایگان کتاب “آی تال”(آموزش کمانچه و ویلن)اینجا کلیک نمایید.) برای دریافت فایل نمونه‌ی پنج درس اول کتاب “آی تال”(آموزش کمانچه و ویلن) به […]
2019/04/06

درس چهارم(کتاب اول)

درس چهارم(کتاب اول) توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای […]
× 09339626002