برچسب: درس دوم بهارکمانچه

  • درس دوم(کتاب اول)

    توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است. در صورتی که درس اول را نگذارنیده اید اینجا را کلیک کنید. درس دوم اهداف: تقویت آرشه کشی و آشنایی با…

× 09339626002