1398/04/10

فایل های صوتی درس ششم(کتاب اول)

جهت مشاهده‌ی توضیحات درس ششم اینجا کلیک نمایید. توجه: اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا شده و سپس تمرین اصلی شروع می‌گردد. تمامی تمرین ها […]
× واتساپ فروشگاه