2020/01/22

فایل های صوتی درس هشتم(کتاب دوم)

فایل های صوتی درس هشتم(کتاب دوم) تمرین اول: (فایل صوتی این تمرین موقتا در دسترس نمی باشد.) تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود به رهی دیدم […]
2019/04/01

درس هشتم(کتاب اول)

درس هشتم از (کتاب اول) توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق […]
× 09339626002