1398/11/02

فایل های صوتی درس هشتم(کتاب دوم)

فایل های صوتی درس هشتم(کتاب دوم) تمرین اول: (فایل صوتی این تمرین موقتا در دسترس نمی باشد.) تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود به رهی دیدم […]
1398/01/12

درس هشتم(کتاب اول)

درس هشتم از کتاب اول توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق […]
× واتساپ فروشگاه