دکتر الهی قمشه ای

1397/07/27

موسیقی رسالت انبیاست

سخنان شنیدنی دکتر الهی قمشه ای درباره ی موسیقی
1397/03/31

به بهانه روز جهانی موسیقی

۴۰ سال اهانت صداوسیما به شعور مردم! -آیا میدانستید در بین هفت هنر جهان، موسیقی هنر اول است ولی این هنر در رسانه ی ملی با […]
× واتساپ فروشگاه