دیدی که رسواوشد دلم

2019/01/24

متن ترانه دیدی که رسوا شد دلم

متن ترانه ها / مرضیه دیدی که رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم با آن همه آزادگی […]
× 09339626002