برچسب: دینامیک در موسیقی

  • دینامیک

    زمانی که به یک قطعه موسیقی گوش میدهیم، متوجه می شویم که در جاهایی از قطعه، صدای سازها بلندتر و در جاهایی کمتر شنیده می شوند؛ این آهنگساز یا تنظیم کننده است که تصمیم میگیرد کجای قطعه، موسیقی اش بلند و کجا آهسته اجرا شود. این حالتها را با قرار دادن علائمی در پایین نتها…

× 09339626002