2018/11/15

ردیف موسیقی

موسیقی سنتی، موسیقی یک صدایی و مجموعه‌ای از ملودی‌ها است، که به ترتیب خاصی توالی یافته‌اند و به نام ردیف خوانده می‌شوند. asoa.ir
× 09339626002