1397/09/19

رنگ یا طنین

شخصیت صوتی که در سازها، افراد و … متفاوت است را طنین یا رنگ Resonance (رزونانس) میگویند. مثلا صدای سنتور و صدای ویولن یا صدای استاد […]
× واتساپ فروشگاه