برچسب: رشد مغزی و موسیقی

  • رشد مغزی با موسیقی

    متخصصین اعصاب به کنترل رشد و  رفتار مغزی در ۳۷ گروه از کودکان در مناطقی محروم از لس آنجلس پرداختند. این کودکان به آموزش هایی مانند ویلن، به طور گروهی و همنوازی پرداخته و ۷ ساعت در هفته تمرین کردند. نتایج این پژوهش نشان داد آموزش موسیقی با افزایش رشد و پیشرفت مغزی در کودکان…

× 09339626002