برچسب: روزجهانی موسیقی

  • به بهانه روز جهانی موسیقی

    ۴۰ سال اهانت صداوسیما به شعور مردم! -آیا میدانستید در بین هفت هنر جهان، موسیقی هنر اول است ولی این هنر در رسانه ی ملی با شعار “هنر نزد ایرانیان است و بس” جایگاهی ندارد! -سالیان زیادی است که صداوسیمای ایران از نمایش سازهای موسیقی و نوازندگان به بهانه حرام بودن تماشای آلات موسیقی خودداری…

× 09339626002