2020/04/12

مترونوم

ریتم و ملودی دو جزء اصلی یک نغمه‌ی موسیقی هستند که عدم رعایت یکی از آنها باعث بی معنی شدن آن نغمه می‌گردد. تکرار پی‌درپی یک […]
× 09339626002