سخنان دکتر الهی قمشه ای در مورد موسیقی

1397/07/27

موسیقی رسالت انبیاست

سخنان شنیدنی دکتر الهی قمشه ای درباره ی موسیقی
× واتساپ فروشگاه