1398/02/17

بتهوون

یک نت را غلط نواختن بی اهمیت است، بدون احساس نواختن غیرقابل بخشش است. بتهوون
× واتساپ فروشگاه