2018/04/04

هنرجویان آموزشگاه موسیقی ئاسوا در سطح استان خوش درخشیدند

با اعلام نتایج مسابقات موسیقی دانش آموزی در سطح استان ایلام، هر سه هنرجوی شرکت کننده آموزشگاه موسیقی ئاسوا موفق به کسب مقام های دوم و […]
× 09339626002