1397/07/14

سنتور

ساختمان سنتور این ساز به شکل ذوزنقه متساوی‌الساقین ساخته می‌شود و نوع رایج این ساز دارای ۷۲ سیم است که هر ۴سیم از روی یک خرک […]
× واتساپ فروشگاه