برچسب: شیرین لطفی

  • گروه ئاسوا

    نهمین دوره جشنواره ی کشوری “بیت و حیران” در آذربایجان غربی به پایان رسید و گروه موسیقی ئاسوا در اولین تجربه ی خود در این جشنواره به مقام چهارم دست پیدا کرد و شاید اگر دبیرخانه ی جشنواره مانند بقیه ی گروه های منتخب از ده روز قبل با سرپرست گروه هماهنگ میکرد، گروه ئاسوا…

× 09339626002