فایل صوتی درس دوازدهم کتاب سوم

2020/07/25

فایل صوتی درس دوازدهم(کتاب سوم)

فایل صوتی درس دوازدهم(کتاب سوم) تمرین اول: تمرین دوم: رفتم که رفتم: دانلود آهنگ رفتم که رفتم آهنگ‌های قابل اجرا برای این درس: ۱-آمان هی آمان(کوردی- […]
× 09339626002