فایل صوتی درس ششم کتاب سوم

2020/06/01

فایل صوتی درس ششم(کتاب سوم)

تمرین اول: تمرین دوم: لورکه لورکه: دانلود آهنگ لورکه لورکه آهنگ‌های قابل اجرا برای این درس: ۱-ادامه آهنگ شب انتظار(فارسی- دانلود رایگان) ۲-الا یا ایها الساقی(فارسی، […]
× 09339626002