فایل صوتی درس هشتم کتاب سوم

2020/06/27

فایل صوتی درس هشتم(کتاب سوم)

تمرین اول: تمرین دوم: آتش کاروان: دانلود آهنگ آتش کاروان آهنگ ها قابل اجرا برای این درس: ۱-که‌مه‌ره شل(کردی- دانلود رایگان) ۲-نوری رخسار(کردی) ۳-فردا تو می […]
× 09339626002