قطعه ای از موسیقی مخصوص رقص

1397/08/19

تعریف رنگ

قطعه‌ای از موسیقی مخصوص رقص که در انتهای اجرای دستگاه- در موسیقی سنتی- نواخته می‌شود را “رنگ” گویند.
× واتساپ فروشگاه