1397/07/12

لوپ

لوپ به معنی حلقه است و در اصطلاح به هر چیزی که مرتب تکرار شود گفته می شود. در موسیقی به هر فایل صوتی که به […]
× واتساپ فروشگاه