1397/11/29

متن تصنیف آتش کاروان

آتشی ز کاروان جدا مانده این نشان ز کاروان به‌جا مانده یک جهان، شرار تنها، مانده در میان صحرا به درد خود سوزد، به سوز خود […]
× واتساپ فروشگاه