متن آهنگ بیداد زمان

1397/09/09

متن آهنگ بیداد زمان

به رهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان کز شاخه جدا شد چو ز گلشن رو کرده نهان در رهگذرش باد خزان چون پیک بلا […]
× واتساپ فروشگاه