متن آهنگ دخترشیرازی

2019/04/24

دختر شیرازی

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی موهاتو به من بنما تا شوم راضی موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر کمند تو بازار ندیدی اینم مثل اونه […]
× 09339626002