1397/09/02

متن آهنگ بردی از یادم

بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم  دل به تو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم  دل به تو دادم، فتادم به بند ای […]
× واتساپ فروشگاه