1397/09/08

متن آهنگ دو پنجره

توی یک دیوار سنگی، دو تا پنجره اسیرن دو تا خسته دو تا تنها، یکیشون تو، یکیشون من دیوار از سنگه سیاهه، سنگ سرد و سخت […]
× واتساپ فروشگاه