1397/04/23

مفهوم اتود در موسیقی

به قطعه‌هایی که هدف آن‌ها ارتقای شگرد نوازندگی است اتود(Etude) گفته میشود. هر اتود معمولاً برای رفع یکی از ضعف‌های تکنیکی هنرآموزان نوشته میشود، به همین […]