نام ساز موسیقی در قرآن

2019/02/02

ساز موسیقی در قرآن مجید

🎵 آیا میدانستید در ۱۰ جای قرآن مجید نام یک ساز موسیقی برده شده! . . . یک بار دیگر مطلب بالا را بخوانید! . . […]
× 09339626002