2021/06/09

آغاز جشنواره موسیقی “نوازنده ی برتر”

آغاز جشنواره موسیقی “نوازنده ی برتر” جشنواره موسیقی “نوازنده ی برتر” با هدف شناسایی و کشف استعدادهای موسیقی در هفته ی آخر هر فصل از سال […]
2019/04/20

استاد فرامرز پایور

موضوع شنیدن موسیقی فوق العاده مطلب مهمی است و شما به عنوان موسیقی دان و نوازنده این وظیفه را دارید که شنوندگان خود را تربیت کنید. […]
× 09339626002