1397/08/15

نی

نی از جمله سازهای محلی است و تقریبا در تمام نقاط ایران نواختن آن رواج دارد. نی چندین نوع متفاوت دارد از جمله: دوزله، قره نی، […]
× واتساپ فروشگاه