پاینده مانی و جاودان

1398/03/04

متن تصنیف ای ایران

ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای […]
× واتساپ فروشگاه