1399/09/21

چرا نسخه ی چاپ شده کتاب بهار کمانچه تو بازار موجود نیست؟!

چرا نسخه ی چاپ شده کتاب بهار کمانچه تو بازار موجود نیست؟! یکی از معایب آموزش موسیقی از روی کتاب، وابسته شدن هنرجوها به نت و […]
× واتساپ فروشگاه