2020/12/11

چرا نسخه ی چاپ شده کتاب آی تال تو بازار موجود نیست؟!

چرا نسخه ی چاپ شده کتاب آی تال(بهار کمانچه) تو بازار موجود نیست؟! یکی از معایب آموزش موسیقی از روی کتاب، وابسته شدن هنرجوها به نت […]
× 09339626002