برچسب: پنج اثردرمانی

  • ‍ پنج اثـر درمانی موسیقی

    -غلبه بر تنش عضلانی استرس و فشار روزانه اغلب بر سلامتی ما تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، وقتی در مقابل کامپیوتر می نشینیم ، عضلات پشت، گردن، و شانه  درد می گیردـ موسیقی می تواند اثر آرام بخش داشته و عضلات را شل کندـ -کاهش افسردگی تحقیقات در فنلاند اثر مثبت موسیقی بر بیماران مبتلا به افسردگی را  نشان داده است. موسیقی دارای اثری آرام بخش است که می تواند در امواج مغز  تاثیر بگذارد. آواز…

× 09339626002