1397/06/28

آواز خواندن داروی طبیعی استرس

آواز خواندن باعث ترشح اندورفین می‌شود که هورمون احساس خوب مغز است و منجر به احساس خوشبینی و شادی برای ما می‌شود. آواز خواندن همچنین می‌تواند […]
1397/01/15

تاثیر آواز خواندن بر سلامت انسان

آواز خواندن علاوه بر این که باعث شادی و لذت افراد می شود بر سلامت شما نیز بسیار موثر است. برخی از مزایای آواز خواندن را […]
× واتساپ فروشگاه