1397/10/20

کاور کردن در موسیقی

کاور کردن یعنى اینکه موزیسین با توجه به دانش، آگاهی و خلاقیتش قطعه یا آهنگى را بازسازى کند و قسمت مهم این است که موزیسین چقدر […]
× واتساپ فروشگاه