1397/09/05

متن آهنگ سفر کرده

کجا سفر  رفتی، که بی خبر رفتی اشکم را چرا ندیدی، از من دل چرا بریدی پا از من چرا کشیدی، که پیش چشمم ره دیگر رفتی […]
× واتساپ فروشگاه