1397/11/19

کودکان و آموزش موسیقی

نکاتی را که باید در فرایند یادگیری موسیقی در کودکان به آن توجه کنید: ١- تا جایی که میتوانید سعی کنید موسیقی را برای کودک سرگرم […]
× واتساپ فروشگاه