گروه موسیقی شکوفا

2018/12/13

اجرای گروه موسیقی معلولین

ت امسال در روز جهانی معلولین اتفاق جالبی رخ داد. در این روز همانند سالهای گذشته گروه موسیقی مرکز توانبخشی شکوفای شهر سرابله (از توابع استان […]
× 09339626002