گروه موسیقی معلولین

2018/12/22

اجرای گروه موسیقی مرکز توانبخشی شکوفا

در روز جهانی معلولین گروه موسیقی مرکز توانبخشی شکوفا از استان ایلام به روی صحنه رفت که اجرای خوب و هماهنگ این گروه همگان را به […]
2018/12/13

اجرای گروه موسیقی معلولین

ت امسال در روز جهانی معلولین اتفاق جالبی رخ داد. در این روز همانند سالهای گذشته گروه موسیقی مرکز توانبخشی شکوفای شهر سرابله (از توابع استان […]
× 09339626002