1397/11/24

نوانس

به شدت نواخت یک نت موسیقی نوانس(Nuance) گفته می‌شود. نوازنده یا خواننده از طریق علایم مشخصی شدت اجرای نت را کنترل می‌کند که برای مثال علائم […]
× واتساپ فروشگاه