برچسب: fff در موسیقی

  • نوانس

    به شدت نواخت یک نت موسیقی نوانس(Nuance) گفته می‌شود. نوازنده یا خواننده از طریق علایم مشخصی شدت اجرای نت را کنترل می‌کند که برای مثال علائم زیر را میتوان نام برد: p: پیانو(به معنی ضعیف) pp: پیانیسیمو (ضعیف‌تر) ppp: پیانیسیسیمو(خیلی ضعیف) f: فورته (قوی) ff: فورتیسیمو(قوی‌تر) fff: فورته‌ سیسیمو(خیلی قوی) mf: متسو فورته(نیمه قوی) fp:…

× 09339626002